Vânzare terenuri

Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune 137/02.12.2021.

Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune/15.10.2021.

Oferta vanzare teren nr. 126/30.09.2021

Cerere afisare oferta vanzare  nr. 112/16.08.2021

Oferta vanzare teren 16.08.2021

Notificare preemptori 16.08.2021

Lista preemptori 16.08.2021

Oferta de vânzare teren -Formular pentru persoane fizice

Oferta de vanzare teren -Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului

Notificare preemptori

Lista preemtorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Decizia persoane fizice

Decizia persoane juridice

Comunicare de acceptare a ofertei Formular pentru persoane fizice

Comunicare acceptare oferta persoane juridice

Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare-Formular pentru persoane fizice

Cerere înregistrarea ofertei Formular pentru persoane fizice

Cerere inregistrarea ofertei de cumpărare persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului

Cerere afisarea ofertei de vânzare persoane juridice

Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune

Oferta vanzare teren nr. 82/22.06.2021

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare

Oferta vanzare teren nr. 46/22.04.2021

Oferta de vanzare teren nr. 40/07.04.2021

Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare 02.04.2021

Oferta de vanzare teren nr. 31/29.03.2021

Oferta de vanzare teren 29.03.2021

Oferta de vanzare teren nr. 1/25.02.2021

Oferta de vanzare teren nr. 6/25.02.2021